Oplysninger i henhold til § 5 i den tyske telemedielov (TMG):

Pavimenti GmbH
Hummelsbütteler Steindamm 78a
22851 Norderstedt

Repræsenteret ved:
Jan-Peter Ellerbrock, Alexander Riedel

Kontakt:
Telefon: +49 (0)40 – 32 59 92 90
Telefax: +49 (0)40 – 32 59 92 91
E-Mail: info@pavimenti-parkett.de

Registerindførelse:
Handelsregister: Byretten i Kiel
Registernummer: HRB 10494 KI

VAT-nr.:
DE 263260919

Indholdsansvarlig i henhold til § 55, stk. 2, i den tyske statslige radioaftale (RStV):
Jan-Peter Ellerbrock


Redaktion

WBN: Büro für Kommunikation GmbH
Dorotheenstraße 63
22301 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 38 99 11-0
Fax: +49 (0)40 38 99 11-12
kontakt@wbn-hamburg.de

www.wbn-hamburg.de

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer)

Ansvar for indhold
Som tjenesteudbyder bærer vi i henhold til § 7, stk.1, i den tyske telemedielov (TMG) selv ansvaret for indholdet på disse sider i overensstemmelse med den almene lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at kontrollere de indsendte eller lagrede oplysninger fra tredjepart eller i givet fald undersøge disse, såfremt de henviser til en retsstridig handling. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til den almene lovgivning forbliver dog uberørt heraf. Ansvaret i denne forbindelse finder dog først anvendelse, så snart der er blevet registreret en konkret lovovertrædelse. Såfremt det kommer frem, at der har fundet en lovovertrædelse sted, vil vi straks fjerne dette indhold.

Ansvar for links
Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsider, hvis indhold vi ingen indflydelse har på. Vi bærer således intet ansvar i forbindelse med dette fremmede indhold. Ansvaret for indholdet på de sider, vi linker til, ligger hos udbyderen eller ejeren. De sider, der linkes til, er på linktidspunktet blevet kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser. Der blev ikke fundet retsstridigt indhold på linktidspunktet. Det kan dog ikke med rimelighed kræves, at de sider, der linkes til, permanent kontrolleres for deres indhold – medmindre der er kendskab til lovovertrædelser. Såfremt det kommer frem, at der har fundet en lovovertrædelse sted, vil vi straks fjerne disse links.

Ophavsret
Det indhold og de værker, der er stillet til rådighed af sidens ejer på disse sider, er underlagt den tyske ophavsret. Kopiering, behandling, udbredelse og anvendelse af enhver art, der går ud over de ophavsretlige grænser, skal skriftligt godkendes af den enkelte forfatter eller udgiver. Downloads og kopier af denne side er udelukkende tilladt til private og ikkekommercielle formål. Hvis indholdet på siden ikke er udarbejdet af ejeren, skal tredjeparters ophavsret respekteres. Det gælder navnlig, at tredjeparters indhold skal mærkes som sådant. Hvis du får kendskab til en overtrædelse af ophavsretten, bedes du underrette os herom. Såfremt det kommer frem, at der har fundet en lovovertrædelse sted, vil vi straks fjerne dette indhold.